ΠΑΡΟΧΕΣ

  1. Κάρτα/κουπόνι οικογένειας για όλη την οικογένεια.

Όταν ένας ασθενής το επιθυμεί και προκύψει ανάγκη σε άτομο της οικογένειάς του, το physiotherapeies.gr προέβλεψε και παρέχει για τον επιπλέον ασθενή:

  • Διευκολύνσεις και πλεονεκτήματα στην αποπληρωμή της δαπάνης
  • Δωρεάν follow-up, την τακτική παρακολούθηση της πορείας μετά τη θεραπεία.
  1. Φυσικοθεραπευτής Επαγγελματικού Χώρου

Σε τακτή ημερομηνία ανά μήνα επίσκεψη και πραγματοποίηση «Ιατρείου Εργασίας» σε χώρο όπου ο φυσικοθεραπευτής υποδέχεται ασθενείς και, ακολούθως, συμβουλεύει, κατευθύνει, προτείνει σχήμα αποκατάστασης και θεραπείας. Θα γίνονται δε επανεξετάσεις (follow-up) στα περιστατικά που θα προκύψουν.

  1. Συνεργασίες με εγνωσμένου κύρους επαγγελματίες της Υγείας, όπως ιατρούς ειδικοτήτων, ειδικευμένους φυσικοθεραπευτές, κλινικούς ψυχολόγους και κοινωνικούς λειτουργούς, λογοθεραπευτές και εργοθεραπευτές.
  2. Φυσικοθεραπευτές και ψυχολόγους σε συνεδρίες τους από κοινού ή σε διαφορετικό χρόνο, πάντα στον ίδιο ασθενή, οπότε η τιμή διαμορφώνεται πολύ οικονομικότερα. Συνδυασμένες εκτιμήσεις και συνεργασίες επί κάθε περιστατικού στο πλαίσιο προαγωγής της ολιστικής/συνολικής θεραπείας.
  3. Αναλαμβάνουμε πλήρως την ευθύνη από την ημέρα «0» στο Νοσοκομείο της Αττικής ή σε ιδιωτικές Κλινικές έως την απολύτως ολοκληρωμένη και οριστική, άριστη αποκατάσταση, με τελειομανία και συνέπεια.
  4. Απολύτως έμπειροι και ειδικευμένοι θεραπευτές, πάντοτε σε όλα τα περιστατικά. Καταρτισμένοι και μετεκπαιδευμένοι Ψυχολόγοι/ψυχοθεραπευτές με νοσοκομειακή εμπειρία. Κλινικός Ψυχολόγος άμεσης παρέμβασης επί 24ωρο.