Συμβουλευτική Ψυχικής Υγείας

Η Συμβουλευτική είναι μια δομημένη διαδικασία αλληλεπίδρασης μεταξύ συμβούλου και συμβουλευόμενου που αποσκοπεί στη βελτίωση της ψυχικής υγείας του δεύτερου και στην ενίσχυση της λειτουργικότητάς του.

Τις περισσότερες φορές ο συμβουλευόμενος προσέρχεται στις συμβουλευτικές συνεδρίες με μία ή περισσότερες δυσκολίες που δυσχεραίνουν την καθημερινότητά του και τις οποίες θα ήθελε να επιλύσει. Ορισμένες συνήθεις δυσκολίες οι οποίες χρίζουν διαχείρισης μέσω Συμβουλευτικής είναι η διαχείριση σωματικών συμπτωμάτων ή έντονων συναισθημάτων (π.χ. θυμός, φόβος), η χαμηλή αυτο-εκτίμηση, η καταθλιπτική διάθεση, η αναποφασιστικότητα ή διστακτικότητα στη λήψη σημαντικών αποφάσεων, προβλήματα στις διαπροσωπικές σχέσεις, το πένθος, ο χρόνιος πόνος και το έντονο στρες. Ο ρόλος του συμβούλου είναι, αρχικά, να ακούσει προσεκτικά τα προβλήματα, να υποδείξει στον συμβουλευόμενο ότι τα κατανοεί και αντιλαμβάνεται το πώς αισθάνεται και, στη συνέχεια, παίρνοντας θετική στάση απέναντί του να μεταδώσει προς εκείνον ένα μήνυμα αισιοδοξίας και σιγουριάς ότι τα προβλήματα μπορούν  να ξεπεραστούν.

Εντός των συνεδριών ο συμβουλευόμενος ενθαρρύνεται να εκφράζει ελεύθερα τις σκέψεις, τις ανησυχίες και τα συναισθήματά του με σκοπό να κατανοήσει καλύτερα ό, τι του συμβαίνει. Παράλληλα καθοδηγείται και ενθαρρύνεται από τον σύμβουλο ώστε να θέσει τους δικούς του θεραπευτικούς στόχους και να επιλέξει τις στρατηγικές που θα τον βοηθήσουν να τους εκπληρώσει.

Απαραίτητες προϋποθέσεις για την επιτυχή έκβαση μιας συμβουλευτικής προσπάθειας είναι η δημιουργία μίας υγιούς θεραπευτικής σχέσεις μεταξύ συμβούλου-συμβουλευόμενου βασισμένη στις αρχές της αμοιβαίας εμπιστοσύνης, κατανόησης, σεβασμού και ελευθερίας, καθώς και η άρτια εκπαίδευση και εφαρμογή συγκεκριμένης επιστημονικής-θεραπευτικής μεθοδολογίας εκ μέρους του συμβούλου. Ενδεικτικά παρατίθενται ορισμένες από τις επικρατέστερες Συμβουλευτικές Προσεγγίσεις:

– Ψυχαναλυτική (Freud)

-Ατομική Ψυχολογία (Adler)

-Αναλυτική Ψυχολογία (Jung)

-Προσωποκεντρική (Rogers)

-Γνωσιακή-Συμπεριφορική (Beck)

-Συστημική

-Gestalt (Pearls)

-Λογικοθυμική (Ellis)

-Σωματική (Reich)

 

 

Άγγελος Πατρινόπουλος

Ψυχολόγος

MSc Ψυχολογία Υγείας