Σώμα και Ψυχή

 Ψυχή και σώμα. Αντίπαλοι ή σύμμαχοι;

 

Ο Ψυχολόγος. Ο επιστήμονας που ασχολείται με τη μελέτη της σκέψης, της νοητικής λειτουργίας, του συναισθήματος, της συμπεριφοράς του ανθρώπου.

Ο Φυσικοθεραπευτής. Ο αρμόδιος και πολυεπίπεδος σύμμαχος του σύνθετου οργάνου «Σώμα», όταν είναι επιτακτική και προφανής ή, άλλοτε, υπονοείται η αναγκαιότητα της λειτουργικής αποκατάστασης.

 

Η ιδέα μας κινείται στo ιδανικό πλαίσιο περίθαλψης και των δύο, είτε παράλληλα είτε σε διαφορετικούς χρόνους-συνεδρίες. Το σώμα που πάσχει επηρεάζει τη κατάσταση του μυαλού και, αντιστρόφως, ο αρνητικός και αντιπαραγωγικός τρόπος σκέψης επιβραδύνουν την καταπολέμηση συμπτωμάτων μιας νόσου. Εκτός από τον σχεδιασμό θεραπειών που καλύπτουν τις ψυχολογικές ανάγκες του ασθενούς και των μελών της οικογένειάς του, γίνονται κατανοητές οι βαθύτερες αιτίες/συγκρούσεις που μπορεί να κινητοποιούν μη λειτουργικές συμπεριφορές στη καθημερινή ζωή του πάσχοντος και στις σχέσεις του με τους άλλους.

 

Αυτό γίνεται ακόμα πιο έντονα αντιληπτό όταν πρόκειται για παιδιά και νέους. ‘Αφιλτράριστα’ και αβίαστα καθρεπτίζουν τη ψυχολογική τους κατάσταση στις σχέσεις τους με την οικογένεια ή μέσω της αυτοκαταστροφικής διάθεσης προς τον ίδιο τον εαυτό, η οποία με τη σειρά της παρακωλύει την βελτίωση τόσο της ψυχικής όσο και σωματικής κατάστασης. Ο στόχος, λοιπόν, είναι μια αμοιβαία σχέση που εξελίσσεται με τον ψυχολόγο κι έχει σκοπό την υποστήριξη του παιδιού αλλά και γενικά αυτού που συνειδητά την επιζητά από την ομάδα μας.

 

Μία ολιστική προσέγγιση, άμεση και διαθέσιμη για όσους επιθυμούν ή έχουν την ανάγκη να φροντίσουν την ψυχή με το σώμα.

 

 

Ειρήνη Ανδραβίζου

Κλινική Ψυχολόγος

Ειδίκευση στη θεραπευτική Ιππασία

για παιδιά κι ενήλικες με Ειδικές Ανάγκες

(κινητικά και νευρολογικά συμπτώματα – αναπτυξιακές διαταραχές)