Ταράσσει τοὺς ἀνθρώπους οὐ τὰ πράγματα

«Ταράσσει τοὺς ἀνθρώπους οὐ τὰ πράγματα, ἀλλὰ τὰ περὶ τῶν πραγμάτων δόγματα»

Επίκτητος

Αναμφισβήτητα, τα γεγονότα διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στη ζωή του καθενός μας και απρόοπτα ή αντιξοότητες που προκύπτουν είναι ικανά να επηρεάσουν σε σημαντικό βαθμό τόσο την καθημερινότητα όσο και την ποιότητα ζωής που απολαμβάνει το άτομο. Κάτι τέτοιο όμως δε σημαίνει πως οι εξωτερικές συνθήκες είναι αποκλειστικά υπεύθυνες για την ψυχολογική/ συναισθηματική μας κατάσταση και για τη στάση που επιλέγουμε απέναντι στα επιμέρους γεγονότα και τη ζωή μας εν γένει.

Το στοιχείο εκείνο που καθορίζει τη συναισθηματική μας αντίδραση είναι η νοηματοδότηση που αποδίδουμε στην εκάστοτε συνθήκη. Το νόημα και η σημασία  που λαμβάνουν αφενός οι δικές μας ενέργειες και αφετέρου οι ενέργειες των άλλων αλλά και τα τυχαία συμβάντα είναι εκείνα που πρωτίστως μας επηρεάζουν. Σύμφωνα με αυτή την προσέγγιση δεν αποτελεί ο ίδιος ο τραυματισμός ή ακόμα και η απώλεια κάποιου μέλους καταστροφή για την πορεία της ζωής μας, αλλά κυρίως ο τρόπος που ερμηνεύουμε τα γεγονότα αυτά. Έτσι, από τη μία πλευρά μπορεί κάποιος να παραιτηθεί και να αποσύρει τις προσπάθειές του, αφού το «κακό» και η «καταστροφή» έχουν ήδη επέλθει. Από την άλλη πλευρά όμως, εάν η αξιολόγηση που κάνει το άτομο καταλήξει στο συμπέρασμα πως παρά τις δεδομένες δυσκολίες, υπάρχει νόημα στο να συνεχίσει να προσπαθεί, τότε έχοντας θετικότερη στάση και εμπλεκόμενο πιο ενεργά στις διαδικασίες αποκατάστασης, παρέχει στον εαυτό του τη δυνατότητα να κατακτήσει ένα ικανοποιητικό επίπεδο λειτουργικότητας αποκαθιστώντας/ διατηρώντας παράλληλα και τη συναισθηματική του ισορροπία.

Το Physiosos24 λοιπόν, παρέχει μέσω της συνεργασίας του με ψυχολόγους, στους θεραπευόμενούς του αλλά και στους φροντιστές αυτών την ευκαιρία να λάβουν εφ’ όσων το επιθυμούν κατάλληλη υποστήριξη σε θέματα ψυχολογικής/ συναισθηματικής φύσης που τυχών έχουν αναδυθεί.

Προβλήματα διάθεσης, άγχους, φοβίες και άλλα θέματα που απασχολούν το άτομο, συζητούνται κατ’ ιδίαν είτε σε συμβουλευτικό είτε σε θεραπευτικό επίπεδο, πάντα με σεβασμό στις αξίες, τα χαρακτηριστικά αλλά και τις ανάγκες του καθενός. Στόχο μας σε καμιά περίπτωση δεν αποτελεί η ωραιοποίηση μίας κατάστασης, αλλά η δημιουργία των συνθηκών εκείνων που θα βοηθήσουν στη διαμόρφωση μιας εναλλακτικής, πιο ρεαλιστικής προσέγγισης των πραγμάτων, που θα επιτρέπει  στο θεραπευόμενο να υιοθετήσει μια πιο λειτουργική στάση έναντι των δυσκολιών που αντιμετωπίζει, με αποτέλεσμα να καταστεί και ο ίδιος περισσότερο λειτουργικός. Η αλληλουχία αυτή αναμένεται να αποδώσει καρπούς και στο συναισθηματικό τομέα, καθώς προβλέπεται βελτίωση της διάθεσης και της αυτοεικόνας, αύξηση της αυτοπεποίθησης και σημαντική μείωση του άγχους.

Παρόμοια οφέλη μπορούν να αποκομίσουν επίσης και οι συγγενείς/ φροντιστές ατόμων που απευθύνονται στο Physiosos24 καθώς και οι ίδιοι  έχουν τη δυνατότητα να λάβουν την απαραίτητη ψυχολογική υποστήριξη και αποφόρτιση προκειμένου να συνεχίσουν με αμείωτες δυνάμεις το σημαντικό αλλά άκρως απαιτητικό έργο τους. Επιπρόσθετα, μπορεί να δοθεί καθοδήγηση αλλά και κατάλληλες συμβουλές, ανάλογα με τα χαρακτηριστικά του ανθρώπου τους, στοιχεία που θα διευκολύνουν την μεταξύ τους αλληλεπίδραση και θα αυξήσουν παράλληλα την αποτελεσματικότητα των δικών τους παρεμβάσεων.