Το PhysioSOS24 επέλεξε να σας προσφέρει το αυτονόητο.

Συμπράττει με ψυχολόγους-ψυχοθεραπευτές ώστε, από κοινού, να παράσχει σε κάθε ενδιαφερόμενο υπηρεσίες υγείας συνολικά, ολιστικού τύπου, πιο ολοκληρωμένες από ποτέ πριν και πάντοτε με ανθρωποκεντρική άποψη.

Να υποστηρίζει κάθε ασθενή της Φυσικοθεραπείας, άλλοτε συμπληρωματικά κι άλλοτε ανεξάρτητα. Εννοούμε με αυτό ότι το ευρέως στις ημέρες μας γνωστό κι εύκολα αντιληπτό ότι το σώμα επηρρεάζει την ψυχή και η ψυχή το σώμα γίνεται πλέον βάση απελευθέρωσης του ασθενή από τον φόβο, τον πόνο, την αγωνία, την όποια αλλαγή επέφερε μια ασθένεια ή ένα ατύχημα στη ζωή του, ώστε, εναρμονισμένα, σώμα και ψυχή να προοδεύσουν και να αποκαταστήσουν ζητήματα και προβλήματα εγκατεστημένα – συχνά από χρόνια – και φυσικά κάθε έκτακτο θέμα επίσης.

Δημιούργησε έτσι το δίκτυο Psy-chologistsSOS24 συμβούλων ψυχολόγων, κλινικών ψυχολόγων – ψυχοθεραπευτών κ.τ.λ., ώστε, άλλοτε στοχεύοντας στη βραχεία θεραπεία (σύντομη και οικονομική) κι άλλοτε στη μεσοπρόθεσμη ή μακροπρόθεσμη ίαση της ψυχής να αποτελέσει οδό ευτυχία, πεδίο ουσίας και πραγματικής ποιότητας ζωής σε κάθε άνθρωπο που το αναζητήσει και το χρειαστεί.

Σκοπός κι έργο μας – από τετραετίας, ήδη – είναι οι επισκέψεις-συνεδρίες να πραγματοποιούνται αποκλειστικά κατ΄οίκον (ή χώρο του ασθενούς), σε προσιτές, ανταγωνιστικές και χαμηλές τιμές, εναρμονισμένες με τις κοινωνικές αδυναμίες της πατρίδας μας και με δεδομένη την απόλυτη ευθύνη κι εχεμύθεια από την πλευρά των επιμέρους ψυχοθεραπευτών, αλλά και του δικτύου PsySOS24.

Παρέχεται όποια συνεδρία ψυχοθεραπείας σε άτομα παιδικής κι εφηβικής ηλικίας κι ενήλικες, άτομα στην τρίτη ηλικία και φυσικά σε ΑΜΕΑ, τιμώντας έμμεσα και την ιστορία του PsySOS24 που προέρχεται από το PhysioSOS24.

Το Δίκτυο Ειδικευμένων Ψυχολόγων Αττικής παρέχει:

  • Συμβουλευτική/βραχεία Ψυχοθεραπεία
  • Νευροψυχολογική αξιολόγηση κι αποκατάσταση
  • Διαχείριση στρες, κατάθλιψης
  • Θεραπεία συμπεριφοράς, ψυχοσωματικών συμπτωμάτων κ.α.

Οι θεραπευτές μας έχουν μαθητεύσει σε έγκριτες πανεπιστημιακές σχολές και ακολουθούν τις επιταγές μεγάλου φάσματος των Ψ σχολών και της επιστήμης τους.

Επιδιώκουμε το καλό καγαθό, το δυνατόν και το αναγκαίο, ώστε όποιος αισθάνεται την ανάγκη για ψυχολογική στήριξη, συμβουλή ή διαχείριση του άγχους ή του πόνου του να τύχει φροντίδας και αποκατάστασης όταν και όπου εκείνος επιλέξει, οικονομικά και έντιμα, με ασφάλεια και εχεμύθεια.

Ομάδα Δικτύου Psy-chologistsSOS24