Καρκινοπάθεια

Καρκινοπάθεια – Συνέπειες της νόσου και ο ρόλος της ορθής Φυσικοθεραπείας στην αποκατάσταση Η πλέον ιδιαίτερη ομάδα ασθενών στους οποίους η ομάδα PhysioSOS24 καλείται να προσφέρει ανακούφιση, είναι οι άνθρωποι που πάσχουν από καρκίνο. Κατά τα χρόνια λειτουργίας της...

Λεμφοιδήματα

Λεμφοιδήματα και φυσικοθεραπευτική προσέγγιση Η Ομάδα PhysioSOS24 απαρτίζεται από φυσικοθεραπευτές με συνεχή ενημέρωση και ειδίκευση. Ένας τομέας στον οποίο η ομάδα μας αριστεύει είναι η αντιμετώπιση των λεμφοιδημάτων. Πριν περάσουμε στην αναφορά των τρόπων...

Πάρεση προσωπικού νεύρου

Το προσωπικό νεύρο αποτελεί την έβδομη εγκεφαλική συζηγία και είναι υπεύθυνο για τη μεταφορά κινητικών ερεθισμάτων στους μύες του προσώπου (μιμικοί μύες) και στους μύες του κρανίου. Επίσης είναι υπεύθυνο για τη μεταφορά γευστικών ερεθισμάτων στο πρόσθιο 2/3 της...