Χειρονομία Ευπραξίας

Malpractice 2017. Το physiotherapeies.gr απαντά με Χειρονομία Ευπραξίας

Λίγο ακόμα θα ιδούμε
Τα μάρμαρα να λάμπουν, να λάμπουν στον ήλιο
Κι η θάλασσα να κυματίζει

Λίγο ακόμα, να σηκωθούμε…
Γ. Σεφέρης

Σύμφωνα με τη JAMA (την περιοδική έκδοση της Αμερικανικής Ιατρικής Ένωσης, έκδοση του 2016), το ιατρικό σφάλμα είναι η τρίτη αιτία θνησιμότητας στις Η.Π.Α., μετά τις καρδιαγγειακές παθήσεις και τον καρκίνο. Στην Ελλάδα, χρόνο με το χρόνο, υπάρχει η τάση να αυξάνονται οι μηνύσεις και οι αγωγές κατά των γιατρών σε πανελλήνια κλίμακα.
Malpractice, άγνωστη έννοια: Ιατρική ευθύνη (malpractice) προκύπτει, εάν ο Ιατρός δεν τηρήσει τους κανόνες της ιατρικής επιστήμης. Ετούτο μπορεί να οφείλεται σε άγνοια, λόγω απειρίας, σε απερισκεψία ή σε ανεπιτηδειότητα.
Συχνά, τα ατυχή περιστατικά αποσιωπούνται, ή, μετά την παρέλευση κάποιου χρόνου, η ευθύνη τους μεταφέρεται στους μεταγενέστερους θεράποντες Ιατρούς ή/και Φυσικοθεραπευτές. Έτσι δεν καθίστανται αμέσως αντιληπτά, ώστε η ίασή τους να είναι αποτελεσματική. Όταν, μάλιστα, περιστατικά ανόμοια μεταξύ τους ή τέτοια που απαιτούν ειδικό χειρισμό ανατίθενται σε επαγγελματίες που στερούνται ειδίκευσης, άνεσης χρόνου και ψυχικής ζέσης να παρέχουν την αρμόζουσα φροντίδα, οι βλάβες επιμένουν και καθίστανται χρόνιες. Η ζημιά γίνεται ανεπανόρθωτη ή χρειάζεται μεγάλη δαπάνη χρόνου και χρήματος για να αποκατασταθεί εκ των υστέρων. Όσο για την ποιότητα ζωής του πάσχοντος και των οικείων του μπορούμε να θεωρήσουμε ότι είναι ο Μεγάλος Ασθενής. Ας είναι ξεκάθαρο σε όλους μας ότι το malpractice δεν αφορά μόνο στους Ιατρούς. Φυσικά αφορά κάθε θεραπευτή που εμπλέκεται σε κάθε θεραπεία ή αποκατάσταση σώματος και ψυχής.
Η απάντησή μας: Το physiotherapeies.gr καινοτομεί και επιθυμεί να προχωρήσει την Φυσικοθεραπεία λίγο ακόμα ψηλότερα, ώστε να υφίσταται στιβαρό, έντιμο και, κυρίως, ανθρώπινο. Το Δίκτυό μας, στελεχωμένο με πτυχιούχους Φυσικοθεραπευτές, βαθείς γνώστες του αντικειμένου τους, ενημερωμένους στις εξελίξεις της επιστήμης τους και, πάνω απ΄όλα, ειδικευμένους στους επιμέρους τομείς των ειδικοτήτων της Φυσικοθεραπείας, έρχεται να προσφέρει αυτή τη νέα υπηρεσία στην ελληνική κοινωνία.
Εμπειρία: Η νοσοκομειακή εμπειρία που τα περισσότερα μέλη του δικτύου κατέχουν, και, άλλοτε, η πολύχρονη τριβή στον ιδιωτικό τομέα, εγγυώνται την πιο ασφαλή ανάληψη και πραγματοποίηση της φυσικοθεραπευτικής αποκατάστασης. Στο Δίκτυό μας, κάθε περιστατικό ξεχωριστά αναλαμβάνεται από τους θεραπευτές μας με βεβαία και την ανάληψη της απόλυτης ευθύνης της φυσικοθεραπευτικής πράξης και της έκβασής της. Είναι αξίωμα του physiotherapeies.gr ότι η μακρά εμπειρία είναι τεράστιο κεφάλαιο στην προσπάθεια της ίασης, αξίωμα που αποδεικνύεται, ωστόσο, σε κάθε «πείραμα» της καθημερινής θεραπευτικής πρακτικής σε όφελος του ασθενούς.
Δεοντολογία: Παρόλο το πολυπρόσωπο της ομάδας μας που, πλέον, έχει μετασχηματιστεί σε Δίκτυο Ειδικευμένων Φυσικοθεραπευτών Αττικής, είναι προϋπόθεση της συνεργασίας κάθε Φυσικοθεραπευτή μας, ξεχωριστά και όλων μαζί, η εφαρμογή του Κώδικα Ιατρικής Δεοντολογίας, όπως έχει θεσμοθετηθεί.
Εντιμότητα: Στη σχέση Φυσικοθεραπευτή – ασθενούς η εντιμότητα, σε εμάς, είναι δεδομένη. Αυτή δομείται και εξασφαλίζεται με την ποιότητα του περιεχομένου της καθημερινής συνεδρίας, αλλά και τη στρατηγική, ώστε η εξέλιξη του θεραπευτικού σχήματος να είναι σύντομη σε χρόνο και σε δαπάνη με τη θεραπεία ολοκληρωμένη, δηλαδή βραχεία θεραπεία. Συνεχώς ελέγχονται τα παραπάνω μέσω πρωτοκόλλων αξιολόγησης, όπως και οι αλληλεπιδράσεις των εμπλεκομένων (ασθενούς, Φυσικοθεραπευτή, θεράποντος Ιατρού, συγγενικού περιβάλλοντος).
Ένδειξη θεραπείας: Σχετικά με την ένδειξη για Φυσικοθεραπεία, η εμπειρία του ενημερωμένου ασθενούς σε μια εποχή δε πολύπλευρης ενημέρωσης και πληροφορίας οδηγεί στην εύκολη διαπίστωση ότι η κλασική Φυσικοθεραπεία έχει πάντοτε ένδειξη σε όποιο ιατρικό ζήτημα. Θα ήταν μία ακόμη πτυχή του malpractice αν κανείς απομόνωνε την αποκατάσταση στα ευρέως γνωστά μυοσκελετικά και νευρολογικά περιστατικά και απαξίωνε τη Φυσικοθεραπεία σε περιστατικά παίδων, αναπνευστικά, καρδιαγγειακά, θέματα χρόνιου πόνου (που, κατά κακή πρακτική καταπολεμάται με τόνους φαρμάκων!) και, τελικά, σε θέματα που αφορούν στο «σώμα» της ποιότητας ζωής. Η λειτουργική αποκατάσταση με την ευρυθμία και ευεξία που επιφέρει έχει ένδειξη σε όλα τα παραπάνω, όπως και σε κάθε απλή κινητοποίηση, εκγύμναση και αθλητική δραστηριότητα. Οι κακώσεις, από την καθιστική ζωή έως τον πρωταθλητισμό, είναι καθημερινό αντικείμενο της κλασικής φυσικοθεραπείας.
Ψυχολογία: Μια νέα υπηρεσία του physiotherapeies.gr είναι η ψυχολογική στήριξη του ασθενούς και του περιβάλλοντός του σε δύσκολες περιπτώσεις, όπως, για παράδειγμα, σύνθετες καταστάσεις, πολυκαταγματίες, απώλεια αρτιμέλειας, σοβαρές ασθένειες, αλλά και σε κάθε περίπτωση που ο ασθενής έχει την ανάγκη. Κλινικοί Ψυχολόγοι με νοσοκομειακή εμπειρία, είτε παράλληλα με τη φυσικοθεραπευτική συνεδρία, είτε σε διαφορετικό χρόνο – πάντοτε κατ΄οίκον -, καλούνται να αντιμετωπίσουν τους ψυχικούς παράγοντες που παρεμποδίζουν την ίαση του ασθενούς. Παρέχουν συμβουλευτική δε προς τους συγγενείς, ώστε να διευκολυνθεί το ιερό τους καθήκον, το καθήκον της φροντίδας του ανθρώπου τους που πάσχει. Το Φ και το Ψ, διεθνώς, αρχίζουν, σε πνεύμα πρωτοπορίας, να συνεργάζονται δημιουργικότερα παρά ποτέ πριν.
Στόχος: Το εγχείρημά μας αυτό «physiotherapeies.gr εναντίον του malpractice» αποτελεί μια πράξη αξιοπρέπειας και σεβασμού προς το κοινωνικό σύνολο. Αυτό που δοκιμάζεται, πολύ συχνά, από την προχειρότητα του Συστήματος Υγείας, την αδιαφορία των θεραπόντων και την πολυπρόσωπη οικονομική εκμετάλλευση.
Ονομάζουμε το εν-χείρημά μας “Χειρονομία” γιατί με τα χέρια μας θεραπεύουμε. Με τον σύγχρονο εξοπλισμό μας επιφέρουμε την ανακούφιση από τον πόνο. Χειροπιαστά υλοποιείται, τελικά, η ίαση, με τα χαμόγελα όλων ως ηθική ανταμοιβή της καλής αποκατάστασης.
Κόστος: Το Δίκτυο physiotherapeies.gr, στο πνεύμα των δύσκολων ετών που διανύουμε, εισάγει τη δέσμευση χαμηλής δαπάνης δικτύου. Αυτό σημαίνει ότι, παρόλη την ποιότητα, πληρότητα και συνέπεια της θεραπείας, οι τιμές ανά συνεδρία είναι πρωτοποριακά χαμηλές, πράγμα που διαπιστώνεται με ευχάριστη έκπληξη κάθε φορά.
Επιλογικά, πράττουμε κατά γνώση, μ΄εμπειρία και συνείδηση. Πράττουμε το καλό καγαθό, ευ – πράττουμε, με στοχασμό και με όνειρο, έντιμα και υπεύθυνα. Απαντούμε στον καιρό που μας πληγώνει και στο malpractice με χειρονομία ευπραξίας.

Υγεία κι Ευτυχία σας ευχόμαστε.

Οι Φυσικοθεραπευτές της Ομάδας physiotherapeies.gr.